ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ

акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Підприємництво, торгівля та біржова діяльність щодо підготовки фахівців з вищою освітою за спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, галузі знань 07 Управління та адміністрування, освітньо-кваліфікаційного рівня Молодший спеціаліст в ДПТНЗ «Вінницьке міжрегіональне вище професійне училище»
З метою проведення первинної акредитаційної експертизи у Державному професійно-технічному освітньому закладі «Вінницьке міжрегіональне вище професійне училище» з підготовки молодших спеціалістів за освітньо-професійною програмою Підприємництво, торгівля та біржова діяльність зі спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, відповідно до підпункту 20 пункту 2 розділу XV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про вищу освіту» та пункту 4 Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001р. № 978 «Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах», Ліцензійних умов впровадження освітньої діяльності закладів освіти, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.15 № 1187 (зі змінами № 347 від 10.05.18), виконуючи наказ Міністерства освіти і науки України від 24.01.2020 р. № 22-л «Про проведення акредитаційної експертизи», була створена експертна комісія Міністерства освіти і науки України.

голова експертної комісії:

Ковальська Любов Леонідівна - завідувач кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності Луцького національного технічного університету, доктор економічних наук, професор; 

член експертної комісії: 

Ткач Наталія Анатоліївна - голова циклової випускової комісії із галузі «Економіка та підприємництво» Чорноморського морського коледжу Одеського національного морського університету.
 

Експертні висновки акредитаційної експертизи