«Добро творити на Землі людині лиш дано»

Василь Сухомлинський

 

28.09.2018 року педагогічна спільнота відзначає 100-літній ювілей від дня народження видатного українського педагога-гуманіста, ученого зі світовим ім'ям, публіциста, письменника Василя Олександровича Сухомлинського.

Ім’я В.О. Сухомлинського – одне з найвидатніших у педагогічному просторі. Кожна людина, що обрала професію вчителя, зверталася, звертається і буде звертатися до невичерпних ідей спадщини великого вчителя. Адже в ній мудрість, гуманізм, прогностичність, виваженість. Особлива цінність ідей Василя Олександровича в тому, що вони підтверджені часом та досвідом багатьох учителів-практиків.

Перед учителем стоїть одне із найпріоритетніших завдань суспільства – розвинути, виховати, сформувати особистість кожного учня і цим самим забезпечити майбутнє держави. Це складне і для багатьох не завжди посильне завдання. Зміни у суспільстві, переосмислення його цінностей, економічні негаразди, політичні ігри призводять до браку у вихованні людини як особистості, появі багатьох проблем та суперечностей, неготовності батьків відповідати за власних дітей, що в свою чергу ускладнює роботу вчителя. Хто, що і як може допомогти йому виконувати свої професійні функції? Кращого порадника, ніж досвід, не існує.

Ідеї Василя Сухомлинського унікальні, практично необхідні. Вони перевірені часом та досвідом багатьох педагогів. Їх використання завжди було і буде актуальним. Вони пронизані гуманізмом та повагою до учня. Головне – любити учнів, вірити в них, віддавати їм своє серце. Ці постулати вічні. Твори Василя Олександровича мають значний вплив на почуття, свідомість. Вони сприяють розвитку мислення, мовлення, вчать бачити прекрасне, жити в суспільстві і колективі, цінувати і берегти свою Вітчизну.

Педагогічні переконання Василя Олександровича Сухомлинського допомагають створити таке педагогічне середовище, яке сприяє соціалізації особистості, збереженню і передачі культурних цінностей людства, народних традицій, вихованню кращих моральних рис, фізичному, інтелектуальному розвитку, трудовому становленню, вихованню естетичних смаків, екологічних почуттів, бажання працювати та удосконалюватися, що важливо для

забезпечення всебічного розвитку підростаючого покоління, підготовки до суспільного життя.