12.09.2018 відбулось засідання МК класних керівників, майстрів в/н та вихователів. Заступник директора з ВР Л.О. Біла проінформувала присутніх про деякі питання організації в закладах освіти виховної роботи на 2018-2019 н.р. Голова МК Т.А. Грибик прокоментувала листі Міністерства освіти і науки України, а саме зробила акцент на безпеку й благополуччя дитини, формування такого освітнього середовища, в якому б була максимально реалізована стаття 53 Закону України «Про освіту» - це «захист від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти.»

У сучасному світі активізуються такі негативні явища серед дітей та учнівської̈ молоді як насильство, кібер-третирування, секстинг, булінг тощо, що не може не викликати стурбованості й посиленої уваги широких кіл громадськості, освітян, батьків.

Практичний психолог В.М. Самойленко виділила основні напрямками роботи соціально-психологічної служби у 2018-2019 н.р.:

  • сприяння легкій адаптація учнів першого курсу до нових умов навчання і проживання;
  • попередження та вчасне виявлення насильства в домашньому та учнівському середовищі, булінг;
  • попередження виникнення у дітей з особливими освітніми потребами дезадаптаційної поведінки та забезпечення оптимального розвитку , здобуття ними якісної освіти в умовах навчального закладу;
  • проведення заходів для підвищення рівня обізнаності щодо протидії  торгівлі людьми;
  • залучення учнівської молоді до реалізації програми «Дорослішай на здоров’я»;
  • проведення індивідуальної та групової роботи за необхідністю з учнями з числа  вимушених переселенців та постраждалих в АТО;
  • здійснення соціально-психологічного супроводу сімей, що опинились в СЖО.