Проектна діяльність

Життя в умовах інформаційного суспільства змінює уявлення людей про інформацію. Чим повніша інформація, яку людина зможе опанувати, тим у більш вигідному становищі, в порівнянні зі своїми колегами по роботі чи навчанні, вона виявиться.

Метод проектів, навчання в співпраці знаходять все більшого поширення в системах освіти різних країн світу. В такому напрямку працюємо і ми.

З метою розвитку творчих здібностей учнів, покращення результативності навчання та залучення учнів до науково-пошукової роботи наукове товариство «Еврика» координує напрямок проектної діяльності в ДПТНЗ «ВМВПУ» вже майже десять років.

Щорічно близько 50 проектів різної тематики створюється учнями нашого навчального закладу під керівництвом викладачів та майстрів виробничого навчання.

В кінці травня проводиться захист інформаційно-телекомунікаційних проектів, де учні представляють свої напрацювання.

Дослідження проекту «Лідер очима молоді», керівники Гавриш  Н.Л., Петрова В.О. вчить учнів лідерським якостям, знайомить з обов’язковими атрибутами, без яких лідер не може існувати. В проекті також представлені інвестиційні проекти, в яких висвітлюються бізнес-ідеї учнів 48 групи. Робота в даному проекті надає можливість учням проявити свої лідерські якості, які безпосередньо пов’язані з професійною діяльністю.

Проекти «Бумеранг добра» та «Творіть добро, щоб кращим став цей світ» спонукають творити добро, покращуючи тим самим світ, в якому ми живемо. Вчать бачити позитивні сторони у всьому, що нас оточує.

Працюючи над проектом: «Його величність логарифм» (керівник Бондарчук М.В.) учні були задіяні в пошукову діяльність по збору інформації про поняття, види, основні властивості логарифмів. Робота над проектом мала на меті привити любов до науки «математика» та показати, що вона оточує нас скрізь у повсякденному житті.

Проект «Екологічні проблеми сьогодення» має навчально-виховний характер. Метою проекту є з’ясувати, як вирішити екологічні проблеми в нашому регіоні і в країні в цілому. В ході роботи над проектом учні знаходили інформацію про проблему забруднення навколишнього середовища, знищення лісів. Проводили опитування та дослідження за темою: «Що я можу зробити для збереження навколишнього середовища». Також проект інформативно формує екологічну культуру учнів, прищеплює учням та громадськості усвідомлення відповідальності за утримання в належному стані місця проживання.

Навчальний проект «Реклама і ми» був продовженням вивченої теми, в якій учні мали можливість більш детально дослідити роль реклами і її вплив на нашу свідомість. Матеріали даного проекту дають можливість знайти загальні відомості про рекламу, як одного з важливих засобів комунікації і наскільки вона дійсно впливає на кругозір та стимулює до придбання того чи іншого товару (керівники Джус М.В., Козачок А.В.).

Слід відмітити творчий проект «Освіта у Великобританії та в Україні», керівник Бзовська Н.П, де учні провели порівняльний аналіз щодо системи та якості сучасної освіти у різних країнах світу. Оригінальною є ідея проекту «Їжа богів» керівники Прядун В.С., Андрущенко Л.С.

За результатами проведеного конкурсу-презентації проектів, шляхом голосування, були визначені кращими наступні проекти:

І місце: «Бумеранг добра» - керівники Коваль  І.А., Дриманова  А.А.

ІІ місце: «Лідер очима молоді» - керівники Гавриш  Н.Л., Петрова В.О.

ІІІ місце: «Творіть добро, щоб кращим став цей світ» - керівники Коваль І.А. Захарчук М.Л., Драчук Н.В.