Суспільно-гуманітарних дисциплін

МЕТОДИЧНА КОМІСІЯ СУСПІЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН

Бережок Світлана Михайлівна : викладач історії та правознавства, спеціаліст вищої категорії, викладач – методист, голова методичної комісії;

Кермаш Віталій Сергійович: викладач історії, спеціаліст І категорії;

Помаз Наталя Валентинівна: викладач  зарубіжної літератури, спеціаліст вищої категорії, викладач – методист;

Грибик Тетяна Андріївна: викладач української мови та літератури, етики, громадянської освіти, спеціаліст вищої категорії, викладач – методист;

Яричук Наталя Василівна: викладач української мови та літератури, спеціаліст І категорії;

Ластівка Ірина Володимирівна: викладач української мови та літератури, спеціаліст вищої категорії;

Вижга Микола Васильович : спеціаліст української мови та літератури, викладач – І категорії;

Мазуренко Світлана Павлівна: викладач української мови та літератури, спеціаліст вищої категорії, викладач – методист;

Веретянова Олена Олегівна : викладач англійської мови, спеціаліст  вищої категорії;

Бзовська Наталя Петрівна : викладач англійської мови, спеціаліст І категорії, старший викладач;

Баланда Тетяна Миколаївна : викладач англійської мови, спеціаліст вищої категорії;

Геркалюк Галина Володимирівна : викладач англійської мови, спеціаліст І категорії;

Кирильчук Марія Леонідівна : викладач німецької і англійської мов, спеціаліст вищої  категорії, викладач-методист;

Колісник-Бойко Наталя Олександрівна : викладач німецької і англійської мов,  спеціаліст І категорії.

 

Методична проблема «Формування ключових компетентностей здобувачів освіти шляхом впровадження інноваційних технологій»

Пріорітетні напрями роботи:

  • забезпечення компетентнісного підходу  до викладання суспільних дисциплін;
  • впровадження в освітній процес новітніх технологій;
  • особистісно-орієнтований підхід до навчання через індивідуальну роботу із здобувачами освіти;
  • професійна спрямованість навчання;
  • розвиток  у здобувачів освіти ґрунтовних, фундаментальних знань з суспільно-гуманітарних дисциплін;

Робота методичної комісії здійснюється  через вдосконалення методики проведення уроків та позаурочних заходів. Велика  увага приділяється узагальненню та обміну досвідом роботи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Викладачі методичної комісії:

  • постійно генерують нові ідеї, поповнюють скарбницю наукових та методичних розробок.
  • працюють над  вдосконаленням методик проведення уроків, лекційних, семінарських та практичних занять, інтегрованих занять;
  • розробляють інтерактивні електронні комплекси,  освітні сайти  навчально-методичного забезпечення предметів, що викладаються
  • беруть участь у семінарах, тренінгах, нарадах, «круглих столах»,  виступах на педагогічних радах, педагогічних читаннях, конференціях.

Діяльність методичної  комісії  різноманітна за змістом, напрямами і формами роботи. Викладачі методичної комісії орієнтують здобувачів освіти на високу активність  в позаурочній діяльності: конкурсах, олімпіадах, проектах, гуртках, тематичних заходах, заходах в рамках декади суспільно-гуманітарних дисциплін, краєзнавчих експедиціях.

 

 

Кожного навчального року проводиться тиждень методичної комісії суспільно-гуманітарних дисциплін, який має науково-дослідницьку та просвітницьку складові. Викладачі комісії орієнтують учнів на високу активність  в позаурочній діяльності: конкурсах, олімпіадах, проектах, гуртках ,тематичних заходах.