Суспільно-гуманітарних дисциплін

МЕТОДИЧНА КОМІСІЯ СУСПІЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН

Методична комісія об’єднує викладачів  суспільних та гуманітарних дисциплін та є колективом однодумців, які мають значний інтелектуальний потенціал, досвід викладання та високий рівень професіоналізму.

Основними  напрямками роботи та завданнями методичної комісії є:

 • забезпечення компетентнісного підходу  до викладання суспільних дисциплін;
 • впровадження в навчальний процес новітніх технологій, сучасних електронних засобів підтримки і супроводу освітнього процесу;
 • розвиток  в учнів ґрунтовних, фундаментальних знань з суспільно-гуманітарних дисциплін;
 • виховання в майбутніх фахівців особистих  рис громадянина, патріота України та сприйняття ідей гуманізму й демократії;
 • підготовка учнів до свідомої активної участі в суспільному житті української держави;
 • залучення учнівської молоді до навчально-дослідної роботи в рамках науково-практичних конференцій та семінарів з тематики дисциплін методичної комісії. 

 

Із учнями працюють висококваліфіковані викладачі: 

 1. Бережок Світлана Михайлівна : викладач історії та правознавства, викладач вищої категорії, викладач – методист; голова методичної комісії;
 2. Піщик Олена Володимирівна : викладач історії, економіки, викладач вищої категорії;
 3. Кермаш Віталій Сергійович: викладач історії, спеціаліст;
 4. Жила Наталя Петрівна : викладач правознавства, викладач І категорії;
 5. Помаз Наталя Валентинівна : викладач  світової літератури, викладач вищої категорії, викладач – методист;
 6. Мазуренко Світлана Павлівна : викладач української мови та літератури, викладач вищої категорії, викладач – методист;
 7. Кравець Валентина Владиславівна : викладач української мови та літератури, викладач вищої категорії;
 8. Грибик Тетяна Андріївна : викладач української мови та літератури, етики, художньої культури, психології, викладач вищої категорії, викладач – методист;
 9. Яричук Наталя Василівна : викладач української мови та літератури, викладач ІІ категорії;
 10. Ластівка Ірина Володимирівна : викладач української мови та літератури, викладач вищої категорії;
 11. Вижга Микола Васильович : викладач української мови та літератури, викладач – ІІ категорії;
 12. Веретянова Олена Олегівна : викладач англійської мови, спеціаліст І категорії;
 13. Бзовська Наталя Петрівна : викладач англійської мови, викладач І категорії, старший викладач;
 14. Баланда Тетяна Миколаївна : викладач англійської мови, спеціаліст ІІ категорії;
 15. Геркалюк Галина Володимирівна : викладач англійської мови , спеціаліст;
 16. Кирильчук Марія Леонідівна : викладач німецької і англійської мов,викладач І категорії;
 17. Колісник Наталя Олександрівна : викладач німецької і англійської мов, викладач – спеціаліст.

Діяльність методичної  комісії  багатопланова, різноманітна за змістом, напрямами і формами. Основна увага зосереджена на вирішенні найбільш актуальних проблем навчально-виховного процесу навчального закладу.

Працюючи над методичною проблемою «Впровадження у навчально-виховний процес інноваційних технологій навчання», викладачі методичної комісії розробляють інтерактивні електронні  комплекси навчально-методичного забезпечення дисциплін що викладаються: «Світова література», «Українська література», «Українська мова», «Англійська мова», «Німецька мова», «Англійська мова за професійним спрямуванням», «Ділова українська мова за професійним спрямуванням», «Художня культура», «Етика», «Історія України», «Всесвітня історія», «Правознавство». Впроваджують у навчальний процес активні форми роботи: лекції-конференції, рольові та ділові ігри; інтерактивні методи навчання: мікрофон, мозковий штурм, проблемно-пошуковий метод, дискусію, роботу в малих групах, презентації тощо.

В процесі роботи постійно вдосконалюється методика проведення уроків, лекційних, семінарських та практичних занять, інтегрованих занять; організації гурткової роботи, самостійної та консультативної роботи; застосовуються особистісно-орієнтований підхід в процесі викладання, інформаційні технології.

Викладачі комісії беруть участь у семінарах,  нарадах, “круглих столах”,  виступах на педрадах, педчитаннях, конференціях,  постійно генерують нові ідеї, поповнюють скарбницю наукових та методичних розробок.

Центром методичного забезпечення навчальних дисциплін та виховних заходів є кабінети правознавства, історії, світової літератури, української мови та літератури, іноземної мови. 

    

    

Кожного навчального року проводиться тиждень методичної комісії суспільно-гуманітарних дисциплін, який має науково-дослідницьку та просвітницьку складові. Викладачі комісії орієнтують учнів на високу активність  в позаурочній діяльності: конкурсах, олімпіадах, проектах, гуртках ,тематичних заходах.