Суспільно-гуманітарних дисциплін

МЕТОДИЧНА КОМІСІЯ СУСПІЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН

Склад методичної комісії:

 1. Бережок Світлана Михайлівна: викладач історії та правознавства, спеціаліст вищої категорії, викладач – методист, голова методичної комісії;
 2. Піщик Олена Володимирівна: викладач історії, економіки, спеціаліст вищої категорії;
 3. Кермаш Віталій Сергійович: викладач історії, спеціаліст ІІ категорії;
 4. Помаз Наталя Валентинівна: викладач  зарубіжної літератури, спеціаліст вищої категорії, викладач – методист;
 5. Мазуренко Світлана Павлівна: викладач української мови та літератури, спеціаліст вищої категорії, викладач – методист;
 6. Грибик Тетяна Андріївна: викладач української мови та літератури, етики, художньої культури, психології, спеціаліст вищої категорії, викладач – методист;
 7. Яричук Наталя Василівна: викладач української мови та літератури, спеціаліст І категорії;
 8. Ластівка Ірина Володимирівна: викладач української мови та літератури, спеціаліст вищої категорії;
 9. Вижга Микола Васильович: спеціаліст української мови та літератури, викладач – І категорії;
 10. Веретянова Олена Олегівна : викладач англійської мови, спеціаліст т вищої категорії;
 11. Бзовська Наталя Петрівна : викладач англійської мови, спеціаліст І категорії, старший викладач;
 12. Баланда Тетяна Миколаївна : викладач англійської мови, спеціаліст І категорії;
 13. Геркалюк Галина Володимирівна : викладач англійської мови, спеціаліст ІІ категорії;
 14. Кирильчук Марія Леонідівна : викладач німецької і англійської мов, спеціаліст вищої  категорії, старший викладач
 15. Колісник Наталя Олександрівна : викладач німецької і англійської мов,  спеціаліст ІІ категорії.

Робота методичної комісії здійснюється  через вдосконалення методики проведення нестандартних уроків та позаурочних заходів, достатньо уваги приділяється узагальненню та обміну досвідом роботи – виступи та дискусії  на засіданнях методичної комісії, педагогічних читаннях, взаємовідвідування уроків, публікації в фахових та методичних виданнях.

Основні напрямки роботи та завдання:

 • забезпечення компетентнісного підходу  до викладання суспільних дисциплін;
 • впровадження в освітній процес новітніх технологій;
 • розвиток  в учнів ґрунтовних, фундаментальних знань з суспільно-гуманітарних дисциплін;
 • виховання в майбутніх фахівців особистих  рис громадянина, патріота України
 • підготовка учнів до свідомої активної участі в суспільному житті української держави;
 • залучення учнівської молоді до навчально-дослідної, проектної  роботи

Діяльність методичної  комісії  багатопланова, різноманітна за змістом, напрямами і формами. Основна увага зосереджена на вирішенні найбільш актуальних проблем освітнього процесу.

Працюючи над методичною проблемою «Впровадження  в освітній процес інноваційних технологій навчання та виховання», викладачі методичної комісії:

 • розробляють інтерактивні електронні комплекси навчально-методичного забезпечення предметів, що викладаються: «Зарубіжна література», «Українська література», «Українська мова», «Англійська мова», «Німецька мова», «Англійська мова за професійним спрямуванням», «Ділова українська мова за професійним спрямуванням», «Художня культура», «Етика», «Історія України», «Всесвітня історія», «Правознавство»
 • впроваджують у навчальний процес активні форми роботи: лекції-конференції, рольові та ділові ігри; інтерактивні методи навчання: мікрофон, мозковий штурм, проблемно-пошуковий метод, дискусію, роботу в малих групах, презентації тощо.
 • беруть участь у семінарах,  нарадах, “круглих столах”,  виступах на педрадах, педчитаннях, конференціях,  постійно генерують нові ідеї, поповнюють скарбницю наукових та методичних розробок.
 • постійно працюють над  вдосконаленням методик проведення уроків, лекційних, семінарських та практичних занять, інтегрованих занять; організації гурткової роботи, самостійної та консультативної роботи; застосовуються особистісно-орієнтований підхід в процесі викладання, інформаційні технології.

Кожного навчального року проводиться тиждень методичної комісії суспільно-гуманітарних дисциплін, який має науково-дослідницьку та просвітницьку складові. Викладачі комісії орієнтують учнів на високу активність  в позаурочній діяльності: конкурсах, олімпіадах, проектах, гуртках ,тематичних заходах.

 

.