Спеціальних технологій

МЕТОДИЧНА КОМІСІЯ «СПЕЦІАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ»

Методична проблема - «Впровадження в освітній процес інноваційних технологій з метою підготовки конкурентоспроможних фахівців»

Склад методичної комісії

 1. Коношевич Тетяна Василівна: голова МК, викладач спеціальних технологій, викладач вищої категорії, старший викладач; педагогічний стаж - 13 років 10 місяців; e-mail: ktv.it@vmvpu.vn.ua.
 2. Колісник Катерина Вікторівна: викладач спеціальних технологій, викладач вищої категорії; педагогічний стаж - 18 років; e-mail: kolisnuk.kv@vmvpu.vn.ua.
 3. Задорожна Руслана Алізаманівна: викладач спеціальних технологій, викладач вищої категорії; педагогічний стаж - 20 років 10 місяців; e-mail: zadorozhna.ra@vmvpu.vn.ua.
 4. Кобися Володимир Михайлович: викладач спеціальних технологій, викладач вищої категорії, кандидат педагогічних наук, доцент;  педагогічний стаж - 24 роки 2 місяці; e-mail: kobysia.vm@vmvpu.vn.ua.
 5. Заяць Віктор Валерійович: майстер виробничого навчання 11 т.р.; педагогічний стаж - 5 років 10 місяців; e-mail: zaiats.vv@vmvpu.vn.ua.
 6. Гонтар Віктор Володимирович: майстер виробничого навчання 14 т.р., 2 категорія; педагогічний стаж - 8 років; e-mail: hontar.vv@vmvpu.vn.ua.
 7. Формагей Володимир Григорович: майстер виробничого навчання 11 т.р.; педагогічний стаж - 5 років; e-mail: formahei.vg@vmvpu.vn.ua.
Методична комісія «Спеціальних технологій» здійснює підготовку фахівців за професіями:
 1. «Електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин».
 1. «Монтажник інформаційно-комунікаційного устаткування».

Головним завданням методичної комісії є якісне вдосконалення освітнього процесу шляхом впровадження інноваційних технологій у поєднанні із сучасною матеріально-технічною базою та висококваліфікованим педагогічним колективом.

Основні напрямки діяльності МК:

 1. Формування професійної компетентності здобувачів освіти шляхом впровадження хмарних педагогічних технологій на уроках спеціальних технологій.
 2. Активізація пізнавальної діяльності здобувачів освіти за допомогою інноваційних методів навчання.
 3. Планування та конструювання сучасного уроку в умовах модернізації освіти.
 4. Впровадження інноваційних технологій в освітній процес.
 5. Розвиток інтелектуальних, дослідницьких та конструкторських здібностей особистості на уроках виробничого навчання.
 6. Формування професійних компетентностей в учнів на уроках виробничого навчання.
 7. Впровадження сучасних педагогічних технологій на уроках виробничого навчання.

Робота методичної комісії здійснюється через вдосконалення методики проведення уроків професійно-теоретичного та виробничого циклів, ситсеми позаурочних заходів, конкурсів та майстер-класів, професійних декад. Значна увага приділяється узагальненню та обміну досвідом роботи.

Викладачами систематично розробляються навчально-методичні та електронні посібники, дидактичні матеріали з предметів: «Технологія ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин», «Проектування, монтаж та обслуговування апаратного забезпечення ІКМ», «Охорона праці», «Читання креслень», «Програмне забезпечення інформаційно-комунікаційних систем», «Технологія оптоволоконної передачі даних», «Електротехніка» і т.д.

                  

Важливою задачею системи професійно-технічної освіти було і залишається підвищення рівня підготовки висококваліфікованих робітничих кадрів. Вагому роль у цьому питанні відіграють конкурси фахової майстерності, які традиційно проводяться серед здобувачів освіти.