Природничо-математичних дисциплін

МЕТОДИЧНА КОМІСІЯ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Склад методичної комісії:

Педагогічне кредо: «Творча співпраця викладачів та учнів у системі інтеграції змісту освіти з новітніми технологіями – умова формування конкурентоспроможних фахівців»

 1. Капітанчук В.О. – викладач математики, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист,  голова МК.
 2. Петелько В.В. викладач фізичної культури, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.
 3. Ткачук Г. Е. – викладач фізики,  спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.
 4. Бондарчук М. В. – викладач математики, спеціаліст вищої категорії, старший викладач .
 5. Гладка Л.І. – викладач математики, спеціаліст І категорії.
 6. Петелько О.К. викладач фізичної культури, спеціаліст І категорії.
 7. Мельник Л.І. – викладач хімії, спеціаліст вищої категорії.
 8. Кобилянська Т.П. - викладач біології, спеціаліст вищої категорії,  старший викладач.
 9. Довгань І.І. – викладач біології та географії, спеціаліст ІІ категорії.
 10. Моргун Р.В. – викладач фізичної культури, спеціаліст І категорії.
 11. Миронюк Б.В. - викладач захисту Вітчизни, спеціаліст вищої категорії.
 12. Тимошенко Є.С. - викладач захисту Вітчизни, спеціаліст І категорії.

 

Проблема, над якою працюють викладачі методичної комісії: «Формування життєвих компетентностей учня та вдосконалення професійної компетентності педагога шляхом використання інноваційних технологій».

Методична комісія природничо-математичних дисциплін  є колективом однодумців, які мають значний інтелектуальний потенціал, досвід викладання та високий рівень професіоналізму. Важливим завданням методичної та навчально-виховної роботи викладачів комісії є поглиблення теоретичних основ навчання, які б забезпечували єдність навчання, виховання і розвитку особистості майбутнього фахівця і активізації його пізнавальної діяльності. Для цього урізноманітнюються форми, методи та засоби організації навчальних занять: фронтально-колективна, самостійно-індивідуальна чи групова форма роботи; проведення лабораторних та практичних занять з використанням експериментальних завдань проблемно-пошукового характеру, забезпечення диференційованого підходу у навчанні, комп'ютеризація навчального процесу з використанням широкого спектру програмного забезпечення.

Викладачі комісії беруть участь у семінарах, нарадах, “круглих столах”, виступах на педрадах, педчитаннях, конференціях, постійно генерують нові ідеї, поповнюють скарбницю наукових та методичних розробок.

Щорічно проводиться декада природничо-математичних дисциплін, метою якої є:

 • популяризації предметів природничо-математичного циклу;
 • поглиблення знань та вмінь учнів з предметів, що вивчаються;
 • активізація творчого потенціалу кожного учня.

Значна увага членами методичної комісії приділялося  роботі з обдарованими учнями, які беруть участь в олімпіадах, конкурсах, проектах.