Кухар-кондитер

Склад методичної комісії:

  1. Пахолюк Олена Миколаївна — викладач спеціальних технологій, викладач вищої категорії, методист;
  2. Мазур Раїса Анатоліївна —  викладач спеціальних технологій, викладач вищої категорії;
  3. Прядун Віта Сергіївна —  майстер виробничого навчання 13 т.р.
  4. Войцещук Алла Григорівна —  майстер виробничого навчання 9 т.р.
  5. Олійник Любов Михайлівна —  майстер виробничого навчання 14 т.р.
  6. Тишкунь Наталя Петрівна — майстер виробничого навчання 13 т.р..
  7. Мартинюк Тетяна Миколаївна — майстер виробничого навчання 13  т.р..
  8. Коломієць Світлана Григорівна — майстер виробничого навчання 11  т.р..
  9. Мариніч Світлана Григорівна — майстер виробничого навчання 11  т.р..
  10. Зеленько Катерина Василівна — майстер виробничого навчання 13 т.р..

Головним завданням методичної комісії є вивчення змісту навчальних планів і програм та внесення пропозицій щодо їх удосконалення; обговорення переліків навчально-виробничих робіт, планів виробничого навчання, комплексних контрольних завдань для проведення кваліфікаційної атестації; розгляд змісту і результатів проведення перевіркових і кваліфікаційних пробних робіт; аналіз навчальних досягнень учнів з предметів і професій, стану і результатів навчально-виробничого процесу, результатів методичної роботи педагога;  розробка заходів з підвищення якості навчання і виховання учнів; вивчення і використання в навчальному процесі нових педагогічних і виробничих технологій, передового педагогічного і виробничого досвіду, здійснення аналізу результатів цієї роботи; обговорення планів позаурочної роботи з учнями із предмета, предметних тижнів, олімпіад тощо;

огляди методичної літератури, фахових видань; обговорення підготовлених методичних матеріалів, відкритих уроків та позаурочних заходів;  творчі звіти викладачів та майстрів виробничого навчання про роботу над обраною науково-методичною проблемою; обговорення питань про роботу з обдарованими учнями та їх реалізація; аналіз державної підсумкової та  кваліфікаційної атестацій учнів, проведення поетапної кваліфікаційної атестації; виявлення, вивчення, узагальнення передового педагогічного досвіду; організація наставництва, надання допомоги молодим педагогічним працівникам; організація взаємовідвідування уроків, відкритих уроків та їх обговорення; впровадження інноваційних технологій у навчально-виробничий процес, удосконалення комплексно – методичного забезпечення.

Проблема, над якою працюють викладачі та майстри виробничого навчання методичної комісії:  «Формування компетентного учня з використанням сучасних освітній і виробничих технологій» 

Згідно цих напрямків впродовж навчального року проводяться відкриті уроки, позаурочні заходи, конкурси фахової майстерності, предметні олімпіади, майстер-класи, екскурсії та позаурочні заходи.

Працюючи над методичною проблемою, викладачі методичної комісії та майстри виробничого навчання розробляють:

- авторські електронні навчально-методичні комплекси «Технологія приготування їжі з основами товарознавства», «Технологія приготування борошняних кондитерських виробів з основами товарознавства», «Устаткування підприємств харчування», «Організація виробництва та обслуговування», «Малювання та ліплення», «Технології», виробниче навчання за професією «Кухар. Кондитер»;

- телекомунікаційні проекти.

Невід’ємною частиною нашої роботи є організація виробничої практики. Впродовж декількох років учні проходять практику не лише у Вінницькій області, Україні, а й поза її межами – Болгарії.

Використання сучасних новітніх технологій навчання, робота з обдарованими учнями, позаурочна робота дають можливість учням не просто отримати знання, а й творчо відноситись до них, сприяють формуванню і вихованню компетентного, освіченого, творчого, професійного, здібного кваліфікованого робітника. Результатом діяльності щодо формування компетентного учня з використанням сучасних освітнії і виробничих технологій є випуск висококваліфікованих, конкурентоспроможних робітників.