Обдарована молодь

Система роботи з обдарованими учнями

в ДПТНЗ «ВМВПУ»

Мета: розвиток здібностей обдарованої молоді

Проектна діяльність – одна з найперспективніших складових освітнього процесу

 

Відповідно до річного плану роботи навчального закладу та з метою підведення підсумків методичної роботи, визначення рівня професійної майстерності педагогічних працівників, спрямованої на розвиток творчих здібностей учнів, на результативність навчання, на залучення їх до науково-пошукової роботи щороку проходить огляд-конкурс проектів.

Цього навчального року на огляд було представлено 13 проектів над якими працювали більше 60 учнів. Роботи відзначались різноманітною тематикою.

У проекті «Іноземна мова в моїй професії» під керівництвом викладачів Мельнічук Л.В. та Кирильчук М.Л, учні розповіли про особливості та переваги професії «Оператор обробки інформації та програмного забезпечення» та й про перспективи для випускників вцілому. А оскільки комп’ютерна наука завжди крокує пліч-о-пліч з англійською, тому саме цю мову практикували учні при створенні своєї роботи. Було також організовано онлайн опитування на тему «Яка роль англійської мови у твоєму житті», в якому взяли участь майже 70 респондентів. Висновок був очікуваним: можливості кожного випускника цієї професії стають безмежними, особливо, якщо він знає англійську мову.

Розташування нашого навчального закладу в центрі міста, поблизу пожвавлених магістралей, спонукало до створення екологічного проекту «Дослідження забруднення повітря м. Вінниця вихлопними газами автотранспорту» (керівники Кобилянська Т.П. та Чорба Т.О.). Метою дослідження було проаналізувати екологічний стан прилеглої території ДПТНЗ «ВМВПУ», а також визначити завантаженість окремих ділянок вулиць міста Вінниці автомобільним транспортом і оцінити ступень забрудненості атмосферного повітря на вулиці Стрілецька та запропонувати заходи щодо покращення стану навколишнього середовища.

Внаслідок проведеної роботи творча група запропонувала заходи щодо покращення стану навколишнього середовища в місті Вінниця: використовувати альтернативні види палива; впроваджувати системи організаційних, економічних, податкових та інших заходів, що сприяють підвищенню екологічної безпеки для довкілля; озеленювати місто.

У телекомунікаційному проекті «Гроші в моєму житті» (Колісник К.В., Колєсник Н.А. Расулова Т.М.) вивчали та досліджували історію виникнення грошей в світі та Україні, розвиток грошової реформи в державі, складові частини та захисні елементи української гривні та відношення українців до грошей. В роботі над проектом провели анкетування та тестування щодо відношення українців до грошей.

В результаті роботи творча група дослідила історію української гривні, сучасні аспекти захисних елементів української валюти. У вигляді діаграм підвели підсумки анкетування. Проект має професійну направленість. Інформація, опрацьована в процесі роботи над проектом, може бути використана для роботи з учнями не тільки у професійному плані, але і з учнями інших професій для загального розвитку.

Сьогодні багато говорять про взаємопроникнення математики в мистецтво. Учнів  групи №23 та їх викладача математики гладку Л.І. зацікавило  питання: як же пов'язана математика з  музикою? Так була започаткована робота над проектом «Математика в музиці» де поставили на меті знайти спільні закономірності в музиці та математиці, відшукати аналогії між  математикою і музикою та дізнатися про вплив  музики на вивчення математики.

Працюючи над проектом, учні отримали  багато цікавої інформації, що ще раз переконує усіх  в багатогранності застосування математики і необхідності її вивчення.

Новинкою проекту «Дерево роду» (керівники Шафорост Т.М., Козачок А.В.) стала рубрика «У колі дружньої родини», в якій міститься цікава інформація про звичаї в сім’ях деяких учнів, які навчаються в нашому училищі. Учні досліджували документи, фотографії, листи, що збереглися в їх родині. Вони  зіставляли історію власної родини з історією України, зробити родовий аналіз власної сім’ї та пращурів, прослідили зв’язок між родиною та історією країни на конкретних прикладах з життя своїх предків. Цей проект закликає берегти пам'ять своєї родини, адже недарма люди кажуть, що той, хто не знає свого минулого, не матиме і майбутнього.

Проект «Моя перспектива і англійська мова» під керівництвом викладача з англійської мови Бзовської Н.П. спонукає до практичного застосування знань, отриманих на уроках іноземної мови. Проектом охоплені і відображені теми «Знайомство», «Подорож», «У місті».

Дослідження проекту «Лідерами не народження», керівник Машевська Л. Л. вчить учнів лідерським якостям, знайомить з обов’язковими атрибутами, без яких лідер не може існувати. В проекті містяться тренінги, що сприятимуть розвитку комунікативних, організаторських та лідерські якостей; допоможе реалізувати особистісний та творчий потенціал.

Проект «Екологічно чисте місто — чиста Україна», керівник —Сторчак К.І. має навчально-виховний характер. Метою проекту є виховання бережного ставлення до навколишнього середовища. В ході роботи над проектом учні знаходили інформацію про проблему забруднення довкілля. Також проект інформативно формує екологічну культуру учнів, прищеплює учням громадськості навички економного витрачання природніх ресурсів.

Слід відмітити проект «Молекулярна кухня» керівники Пахолюк О.М. та Мазур Р.А. Матеріали даного проекту розповідають про нові техніки та нанотехнології для приготування страв цієї кухні, а також тут можна знайти поради кухарю-початківцю та нескладні рецепти. В ході роботи над проектом учні мали можливість довести, що хімія і фізика в останні десятиліття особливо щільно пов'язані з кулінарією.