Модельний центр харчових технологій

Модельний центр харчових технологій — це структурний підрозділ ДПТНЗ «Вінницького міжрегіонального вищого професійного училища», що забезпечує реалізацію потреб людини у професійно-технічній освіті, оволодінню професіями відповідно до її інтересів, здібностей, стану здоров'я.

 

Головним завданням Центру є формування фахівця, здатного до професійної мобільності та швидкої адаптації, до змін і розвитку в техніці, технології та організації праці в умовах ринкової економіки.

 

До основних напрямів діяльності Центру належать:

 • підготовка висококваліфікованого поповнення трудових ресурсів із числа випускників загальноосвітніх шкіл та випускників професійно-технічних училищ;
 • перенавчання та підвищення кваліфікації робітників різних галузей;
 • формування у робітників необхідних економічних знань, вмінь та навичок роботи на підприємствах громадського харчування;
 • відпрацювання рецептів стародавньої національної та іноземних кухонь та їх розповсюдження.

 

Структура центру:

 1. Відділ навчально-методичного забезпечення.
 2. Відділ підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів.
 3. Лабораторія сучасних та новітніх технологій.
 4. Відділ навчально-виробничої практики.
 5. Відділ маркетингу.
 6. Відділ реалізації продукції.

 

Відділ навчально-методичного забезпечення

 • Розробляє навчально-плануючу документацію, навчально-методичне забезпечення Державних стандартів професійної технічної освіти;
 • здійснює контроль якості професійного навчання;
 • розробляє критерії оцінювання;
 • розробляє та забезпечує підготовку фахівців відповідно до кваліфікаційних характеристик професій Центру;
 • впроваджує авторську методику викладання на основі педагогічної творчості викладача та майстра і використання ними досягнень світової культури, науки і техніки, адаптованих для застосування в навчальному закладі.
 • Відображає та аналізує перевірочні роботи учнів;
 • організовує проведення конкурсів професійної майстерності серед учнів;
 • проводить інструктажі щодо особливостей проведення уроків виробничого навчання з учнями, які навчаються за професією «Кухар. Кондитер»;
 • організовує стажування слухачів курсів для незайнятого населення з професії «Кухар. Кондитер»;
 • проводить вивчення методів та прийомів навчання з метою збільшення ефективності уроків;
 • проводить бесіди з слухачами курсів для незайнятого населення та для учнів
 • проводиться робота з слухачами курсів школи фахової майстерності.


Відділ підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів 

 • Відображає та аналізує перевірочні роботи учнів;
 • організовує проведення конкурсів професійної майстерності серед учнів;
 • проводить інструктажі щодо особливостей проведення уроків виробничого навчання з учнями, які навчаються за професією «Кухар. Кондитер»;
 • організовує стажування слухачів курсів для незайнятого населення з професії «Кухар. Кондитер»;
 • проводить вивчення методів та прийомів навчання з метою збільшення ефективності уроків;
 • проводить бесіди з слухачами курсів для незайнятого населення та для учнів
 • проводиться робота з слухачами курсів школи фахової майстерності.


Лабораторія сучасних та новітніх технологій

 • Досліджує тенденції розвитку інноваційних процесів в системі професійної освіти;
 • впроваджує новітні та сучасні харчові технології та займається їх розповсюдженням;
 • реалізує ефективний вибір педагогічних технологій, методик професійного навчання;
 • виконує методичну та консультативну роботу з вивчення та оволодіння новими педагогічними та сучасними харчовими технологіями.
 • Організовує методичне забезпечення навчально-виробничої практики;
 • оформлення договорів та супровідних документів для виробничої практики учнів училища.


Відділ навчально-виробничої практики

 • Організовує методичне забезпечення навчально-виробничої практики;
 • оформлення договорів та супровідних документів для виробничої практики учнів училища.


Відділ маркетингу

 • Аналізує ринок освітніх послуг, визначає потреби в існуючих та нових професіях;
 • проводить анкетування учнів училища, які навчаються за професією «Кухар. Кондитер»;
 • аналізує ринок послуг в торгівельній галузі;
 • визначає основні вимоги потенційних отримувачів освітніх послуг до змісту навчання з нових та існуючих професій шляхом анкетування;
 • досліджує ринки реалізації продукції, яка виробляється закладом;
 • здійснює рекламування продукції та освітніх послуг.

 

Відділ реалізації продукції

 • Складання калькуляції на освітні послуги та продукцію, яка виробляється закладом;
 • здійснення реалізації продукції, яка виробляється закладом;
 • проведення обслуговування відвідувачів на базі навчально-тренувального кафе-бару.