Центр «Надія»

Дитина знає, що вона прекрасна,
дорослі іноді роблять все,
щоб вона про це забула.
(В. Сухомлинський)

Центр професійної підготовки дітей з обмеженими функціональними можливостями „Надія" на базі ДПТНЗ «ВМВПУ» - це заклад освіти, який забезпечує умови для відновлення здоров'я, соціальної адаптації, професійної орієнтації дітей, що мають органічні та функціональні захворювання внутрішніх органів та систем або вади психофізичного розвитку.Основним завданням професійної підготовки дітей з обмеженими функціональними можливостями центру „Надія" є:

 1. створення умов для формування соціально - адаптативної та соціально-продуктивної особистості;
 2. забезпечення умов для отримання вихованцями якісної освіти певного рівня (дошкільної, загальної середньої, професійно-технічної, вищої);
 3. розробка та втілення у практику інноваційного змісту, форм та методик навчально-виховного процесу.

Традиційним для української культури є етичне, гуманне, милосердне і толерантне ставлення до дітей та молоді, які потребують особливої уваги внаслідок інвалідності або відхилень у фізичному розвитку, на жаль, в Україні історично склалась ситуація, за якої ця категорія дітей і молоді протягом довготривалого часу залишалася соціально незахищеною, і навіть певною мірою ізольованою від соціуму, а відкрите обговорення проблем, стосовно інвалідності було непопулярним у суспільстві.

Значна кількість дітей з обмеженими функціональними можливостями не отримувала належної професійної освіти, тому не могла працевлаштуватись та самостійно забезпечувати себе, успішно адаптуватися в суспільстві. Навчальні заклади нового типу, що застосовують інноваційні методики навчання, можуть надати якісні освітні послуги дітям, які потребують особливої турботи та піклування. ДПТНЗ «ВМВПУ» має великий досвід створення дистанційних курсів для школярів професій „Оператор комп'ютерного набору. Обліковець", а також розробки програмного та методичного забезпечення тощо.

Дистанційні методики дозволяють не тільки забезпечити дитину з обмеженими функціональними можливостями якісною освітою за професією „Оператор комп'ютерного набору. Обліковець", а й сприятимуть можливості спілкування з однолітками, яке так необхідне для нормальної реабілітації та адаптації в суспільстві. Навчаючись в комп'ютерному середовищі дитина отримує професійні знання і навички, які в подальшому забезпечать її роботою і гідним місцем в житті.

Мета професійної підготовки дітей з обмеженими функціональними можливостями центру „Надія" є:

 • Надати якісну освіту дітям-інвалідам з середніми обмеженнями психофізіологічних можливостей для отримання професії „Оператор комп'ютерного набору. Обліковець", які б забезпечили гідне подальше життя.
 • Залучити до навчання батьків, як осіб, які могли б забезпечити успіх у навчанні та адаптації дітей з обмеженими функціональними можливостями.
 • Розробити базу (організаційну, правову, технічну, методичну, дидактичну та психологічного супроводу; навчальних і програмних засобів, передового досвіду тощо) для дистанційного навчання дітей з обмеженими функціональними або психофізичними можливостями (інваліди, діти, які довго хворіють, сироти тощо) як основу для розвитку дистанційного навчання.

 

Ми досягли!

 1. Створили інформаційно-освітній простір.
 2. Працюють висококваліфіковані викладачі.
 3. Створено якісні програмні засоби для навчання дітей з обмеженими функціональними можливостями.
 4. Організовано навчання батьків дітей з обмеженими функціональними можливостями, консультування викладачів з проблеми роботи з дітьми з обмеженими функціональними можливостями.
 5. Створено психологічну службу підтримки клуб «Довіра».

 

Професійна підготовка дітей з обмеженими функціональними можливостями в Центрі «Надія» на базі ДПТНЗ «ВМВПУ»

Навчальні заклади нового типу, що застосовують інноваційні методики навчання, можуть надати якісні освітні послуги дітям, які потребують особливої турботи та піклування. ДПТНЗ «ВМВПУ» має значний досвід щодо підготовки фахівців з професії «Оператор комп’ютерного набору. Обліковець», а також – створення дистанційних курсів для школярів, розробок програмного та методичного забезпечення, має сучасну навчально-матеріальну базу, розгалужену мережу Intranet, яка підключена до Internet, що надає можливості здійснення навчання за різними формами.

Нещодавно на базі навчального закладу був створений Центр професійної підготовки дітей з обмеженими функціональними можливостями «Надія». Основним завданням Центру є забезпечення умов для отримання вихованцями якісної освіти з професії «Оператор комп’ютерного набору. Обліковець» та розробка й втілення у практику інноваційного змісту, модульних і дистанційних методик навчання.

Інноваційні технології дозволять не тільки забезпечити дитину з обмеженими функціональними можливостями освітньою підготовкою з професії, а й сприятимуть можливості спілкування з однолітками, яке так необхідне для нормальної реабілітації та адаптації в суспільстві. Навчаючись в комп’ютерному середовищі, дитина з обмеженими функціональними можливостями отримує професійні знання і навички, які в подальшому забезпечать її роботою і гідним місцем в житті. Освітню діяльність дітей з обмеженими функціональними можливостями супроводжують психолог та соціальний працівник, які досліджують стан кожної дитини, процес її навчання, а також сприяють формуванню позитивного психологічного клімату в колективі дітей. Адже нерозв’язаність проблеми спілкування – одна з головних психологічних причин, чому процес навчання дітей з обмеженими функціональними можливостями малоефективний. Саме колективні цінності, безпосередньо встановлені дітьми, визначають дух і настрій учнів на навчання. Сьогодні дистанційні методи спілкування (електронна пошта, чат) є досить популярними для підлітків і здатні задовольняти їхні потреби в комунікації.

Такій взаємодії в навчальному закладі сприяє корпоративна мережа Intranet та Web- сторінка Центру «Надія», що презентує його основні форми роботи. Тут представлені рекомендації з консультативної роботи викладачів та співробітників ДПТНЗ «ВМВПУ» методичним та психологічним аспектам роботи з дітьми з обмеженими функціональними можливостями, матеріал для навчання й підтримки їхніх батьків тощо. Адже необхідно врахувати, що здібності до навчання у дітей з обмеженими функціональними можливостями у більшості випадків деградують набагато швидше, чим у цілком здорових дітей, тому варто зазначити, що процес навчання буде успішним тільки в тому випадку, коли до нього будуть залучені батьки.

Поряд з цим на Web-сторінці Центру розміщені матеріали Клубу спілкування «Довіра», діяльність якого координують досвідчені педагоги, що залучають до співпраці всіх дітей. Такий комплексний підхід дозволяє підвищувати ефективність професійної підготовки дітей з обмеженими функціональними можливостями та сприяти їхньої реабілітації та адаптації в суспільстві.