Навчально-тренувальна фірма «Перлина Поділля»

Дуалістична методика навчання в навчально-тренувальній фірмі

Навчально-тренувальні фірми (НТФ) мають такі переваги:

 1. Близькість до реальної дійсності, тому що НТФ працюють як діючі підприємства: товари, які продаються і купуються, та гроші, якими ведуться розрахунки, є віртуальними.
 2. Учні мають можливість навчатися на помилках, без нанесення збитків фірмі.
 3. Учні вчаться жити в робочому колективі і набувають таких важливих якостей, як комунікабельність та вміння вирішувати конфлікти.
 4. Практичне навчання можливе для різних комерційних спеціальностей в межах первинної підготовки.

 

Набуття практичних навичок дає можливість випускникам перейти до трудової діяльності повноцінними спеціалістами, що збільшує процент працевлаштування.Навчання у НТФ має такі переваги:

 1. Навчання в системі НТФ допомагає зрозуміти і засвоїти механізм зв'язків між відділами (підрозділами) фірми.
 2. Необхідність працювати із зовнішніми партнерами дає можливість практично тренуватися з різного виду комунікаціями (факс, Internet та ін.). 
 3. Міжнародні ділові зв'язкі сприяють використанню іноземної мови на практиці, що допомагає її глибшому вивченню.

Навчально-тренувальна фірма «Перлина Поділля»

Основною метою, яка встановлює всі напрями навчально-тренувальної фірми, є формування в учнів необхідних знань, умінь та навичок у сфері комерційної діяльності на основі використання сучасних технологій навчання.

Професійна активність у сфері торговельних операцій формується в процесі:

 1. Вивчення економіки та підприємництва, управління персоналом, менеджменту, маркетингу, бухгалтерського обліку, технології торгівлі.
 2. Розробка проектів бізнес-планів та планів маркетингу великого і малого бізнесу.
 3. Розвиток важливих умінь і навичок у сфері генерації та просування ідей.
 4. Розвиток умінь приймати рішення в комерційній сфері.
 5. Навчання роботи з бухгалтерськими документами, які використовуються в малому та середньому бізнесі.
 6. Ознайомлення з системою оподаткування і навчання ведення особистої податкової політики з урахуванням специфіки комерційної роботи.
 7. Розвиток умінь ведення переговорів, впливу на ділового партнера, опираючись на прийоми психології управління.
 8. Отримання необхідних навичок в сфері оформлення документації та роботі з оргтехнікою.

Розвиток умінь та навичок щодо презентації власної фірми, розробки посадових інструкцій, організацій та проведення набору персоналу відносно специфіки організації.