Навчально-методичний центр

Навчально-методичний центр (НМЦ) створено із метою підвищення якості професійної підготовки фахівців,

поліпшення методичного забезпечення навчально-виробничого процесу та впровадження освітянських технологій.

Структура НМЦ

Як структурний підрозділ училища НМЦ забезпечує:

  • розробку та реалізацію робочих програм відповідно до державних стандартів,
  • вдосконалення змісту професійного навчання,
  • сприяння підготовці фахівців високого рівня, здатних до мобільності, швидкої адаптації до змін і розвитку у техніці, технологіях, системах управління і організації праці в умовах ринкової економіки, зростання інформатизації суспільства.

З метою реалізації завдання  забезпечення постійної взаємодії викладачів та учнів, задоволення інформаційних потреб учнів з усіх дисциплін, стимулювання до пошуку та саморозвитку, акумуляції передового педагогічного досвіду у навчальному закладі із 2002 року функціонує єдине інформаційне освітнє середовище, основною метою якого є розробка та впровадження електронних навчально-методичних комплексів (рис. 1).

Основні завдання освітнього простору

Рис.1. Приклад програмної реалізації ЕНМК із предмета «Правознавство»

 

Рис.2. Приклад програмної реалізації ЕНМК із спеціальної дисципліни

Також одним із головних завдань НМЦ є створення, модернізація та постійне поповнення навчальної бази проведених відкритих уроків та бази створених методичних розробок і посібників викладачами та майстрами виробничого навчання.

Відкриті уроки

  1. Коношевич Т.В. «Призначення і характеристики материнських плат».
  2. Капітанчук В.О. «Декартові координати у просторі. Розв’язування задач».
  3. Пахолюк О.М. «Технологія приготування борщів».