Правовий клуб-лекторій «Феміда»

З метою формування в учнів уміння орієнтуватися в системі чинного законодавства, застосовувати правові знання в реальному житі для вибору правомірної поведінки, в училищі діє правовий клуб-лекторій «Феміда».

Феміда має установчі документи: емблему, девіз, статут, програму діяльності. Завдання та діяльність клубу-лекторію спрямовані на виховання в учнів віри в закон, справедливість, демократичність, залучення учнівської молоді до різноманітних видів практичної діяльності, формування відповідальності за свої вчинки.

Найвищим органом правового клубу є учнівська рада на чолі з президентом клубу. Діяльність правового клубу чітко планується в кінці навчального року з подальшим коригуванням на початку навчального року.

Вже системою і традиційними формами роботи є проведення:

*       відкритих засідань;

*       круглих столів;

*       факультативних занять;

*       проведення анкетування;

*       правових тренінгів;

*       робота консультативного пункту «Юридична допомога»;

*       зустрічі з працівниками правоохоронних органів;

Досить актуальним є проведення засідань за підсумками опитування учнів з проблемних питань.

Члени правового клубу-лекторію є активними учасниками і організаторами проведення правового тижня «Феміда запрошує …», що дає змогу проводити і організовувати та поєднувати різні форми навчально-виховного процесу:

*       відкриті уроки з правознавства;

*       конкурсні роботи (творчого, пошуково-дослідницького характеру);

*       відкриті виховні години право-виховної тематики;

*       КВК, брейн-ринги, рольові ігри, правові аукціони;

*       олімпіади з правознавства

Такі заходи дають можливість формувати позитивне ставлення до навчання, навики пошукової, самостійної роботи, сприяють в такій ігровій формі кращому засвоєнню правового матеріалу, сприяють створенню певного емоційного настрою.