Народознавчий гурток "Оберіг"

 

«Немає  мудріших, ніж народ, учителів»

 М.Т. Рильський.

Викладачами методичної комісії української мови та літератури за підтримки директора училища Дмитрика Олександра Дмитровича був створений народознавчий музей-світлиця.

 

У 2013/2014 н. р.  на базі музею створено народознавчий гурток  «Оберіг», керівником якого є вчитель української мови та літератури  Кравець Валентина Владиславівна – викладач вищої категорії з 20-річним педагогічним стажем.

 

Народознавчий гурток – важлива й ефективна форма позакласної роботи. Заняття проводяться за певним планом при постійному складі учнів.

Основна мета народознавчого гуртка «Оберіг» – ознайомлення дітей з традиціями, звичаями, творчістю, промислами, ремеслами, мораллю та етикою українського народу, розвиток практичних навичок роботи з різноманітними матеріалами, що дає змогу виявити можливості дітей та їх природні нахили до певного виду художньої творчості, формування стійкого інтересу до творчої діяльності, виховання працелюбності, допитливості.

 

Основні завдання:

  • виховати свідомого українця, патріота своєї Батьківщини;
  • залучити дітей до вивчення та збереження історико-культурної спадщини українського народу та рідного краю;
  • формувати освічену творчу особистість;
  • сприяти вихованню у дітей патріотизму, любові до рідної країни, поваги до народних звичаїв, традицій, національних цінностей.
  • Розширити  і поглибити знання  дітей  про культуру, побут, ремесла подолян;
  • навчити дітей бачити красу навколишнього світу й уміти перенести її у свій побут;

•    сприяти розвитку творчої думки учня, не пригнічувати її самостійність.

  • формувати у дітей розуміння нерозривності зв'язку між минулим, сучасним і майбутнім.

 

Хотілося, щоб ми частіше поверталися до животворних джерел народної спадщини, черпали з них все краще для того, щоб виховувати людину-творця, людину, яка здатна нести Добро і Світло.