Благодійний фонд

БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ

«Благодійний Фонд «ПРОФТЕХОСВІТА»»

 

Основна мета діяльності Фонду:

- підтримка та сприяння розвитку закладів професійно-технічної освіти (надалі – Училища), зокрема, але не обмежуючись, Державного професійно-технічного навчального закладу «Вінницьке міжрегіональне вище професійне училище», вихованню та підвищенню інтелектуального потенціалу учнів, які навчаються в Училищах;

- поліпшення матеріального становища набувачів благодійної допомоги.

Предметом діяльності Фонду є створення умов та об`єднання зусиль зацікавлених юридичних та фізичних осіб для співпраці по наданню матеріальної, фінансової, медичної, оздоровчої, іншої, не забороненої законом, допомоги набувачам благодійної допомоги, які сприяють розвитку благодійних програм.

 

Основними завданнями Фонду є:

- благодійна підтримка в здійсненні окремих поточних програм і проектів Училищ;

- сприяння покращенню матеріально-технічної бази Училищ;

- залучення підприємств, установ, організацій, фондів, асоціацій та фізичних осіб до сприяння покращення умов навчально-виховного процесу в Училищах;

- надання благодійної, матеріальної допомоги учням Училищ, які її потребують та талановитій творчій молоді;

- преміювання кращих учнів Училищ;

- сприяння покращенню підготовки молодих спеціалістів на базі Училищ, підвищення фахової кваліфікації та перекваліфікації викладачів шляхом організації стажування, як у вітчизняних навчальних закладах, так і за кордоном, преміювання за високі результати праці;

- поширення інформації та сприяння обізнаності громадськості щодо діяльності Училищ;

- здійснення соціальних досліджень;

- здійснення інших заходів, що сприяють Училищам;

- сприяння у здійсненні медичної допомоги, проведенню оздоровлення набувачів благодійної допомоги Училищ;

- сприяння направленню кращих учнів Училищ до вищих навчальних закладів з наданням їм стипендії Фонду;

- сприяння впровадженню спеціальних стипендій для учнів Училищ, які досягли найкращих успіхів у навчанні;

- допомога пенсіонерам – колишнім працівникам Училищ.

 

Повідомлення 20 

про проведення Наглядовою радою Фонду 

перевірки фінансово-господарської діяльності 

 БО «БФ «Профтехосвіта»  

ДПТНЗ «Вінницьке МВПУ» 

 

Членами Наглядової ради Фонду проведена перевірка фінансово-господарської діяльності цільового використання коштів БО «БФ «Профтехосвіта» ДПТНЗ «Вінницьке МВПУ» за період з 01.10.2023 по 31.12.2023 р. 

За ІV квартал 2023 року на р/р БО «БФ «Профтехосвіта» надійшла благодійна допомога від юридичних та фізичних осіб у сумі 58153 грн.  

Витрати за звітній період на товарно - матеріальні цінності (ТМЦ) для забезпечення освітнього процесу, які передані ДПТНЗ «ВМВПУ», склали 30230,32 грн і оприбутковані на склад училища відповідно до наказів. 

Наглядовою радою Фонду проведено перевірку фінансово-господарської діяльності, цільового використання коштів БО «БФ «Профтехосвіта» та використання коштів батьківського комітету училища. Під час перевірки не виявлено порушень Закону України «про благодійництво та благодійні організації», Статуту БО «БФ «Профтехосвіта» та чинного законодавства. 

 

 

 

Голова Наглядової ради Фонду Алла ПЕДОРЕНКО 

Члени Наглядової ради Фонду: Олена КАЧКУР 

Юлія КОВАЛЬЧУК  

 

Повідомлення 19

про проведення Наглядовою радою Фонду

перевірки фінансово-господарської діяльності

БО «БФ «Профтехосвіта»

ДПТНЗ «Вінницьке МВПУ»

 

Членами Наглядової ради Фонду, обраною згідно із загальними зборами, проведена перевірка фінансово-господарської діяльності цільового використання коштів БО «БФ «Профтехосвіта» та коштів батьківського комітету ДПТНЗ «Вінницьке МВПУ» за період з 01.07.2023 по 30.09.2023 р.

За ІІІ квартал 2023 року на р/р БО «БФ «Профтехосвіта» та батьківського комітету надійшла благодійна допомога від юридичних та фізичних осіб у сумі 91417 грн.

З них батьківським комітетом ДПТНЗ «Вінницьке МВПУ» навчальному закладу надана безповоротна благодійна допомога у сумі 69863 грн. Придбані товарні цінності на суму 69863 грн відповідно наказів по училищу оприбутковані та передані на склад освітнього закладу.

Витрати за звітній період на товарно - матеріальні цінності (ТМЦ) для забезпечення освітнього процесу, які передані ДПТНЗ «ВМВПУ», склали 130268,90 грн і оприбутковані на склад училища відповідно до наказів.

Наглядовою радою Фонду проведено перевірку фінансово-господарської діяльності, цільового використання коштів БО «БФ «Профтехосвіта» та використання коштів батьківського комітету училища. Під час перевірки не виявлено порушень Закону України «про благодійництво та благодійні організації», Статуту БО «БФ «Профтехосвіта» та чинного законодавства.

 

 

 

Голова Наглядової ради Фонду Алла ПЕДОРЕНКО

Члени Наглядової ради Фонду: Олена КАЧКУР

Юлія КОВАЛЬЧУК

Повідомлення 17

про проведення Наглядовою радою Фонду

перевірки фінансово-господарської діяльності

БО «БФ «Профтехосвіта»

ДПТНЗ «Вінницьке МВПУ»

 

Членами Наглядової ради Фонду проведена перевірка фінансово-господарської діяльності цільового використання коштів БО «БФ «Профтехосвіта» ДПТНЗ «Вінницьке МВПУ» за період з 01.01.2023 по 31.03.2023 р.

За І квартал 2023 року на р/р БО «БФ «Профтехосвіта» надійшла благодійна допомога від юридичних та фізичних осіб у сумі 45319 грн.

Витрати за звітній період на товарно - матеріальні цінності (ТМЦ) для забезпечення освітнього процесу, які передані ДПТНЗ «ВМВПУ», склали 46134.80 грн і оприбутковані на склад училища відповідно до наказів.

Наглядовою радою Фонду проведено перевірку фінансово-господарської діяльності, цільового використання коштів БО «БФ «Профтехосвіта» та використання коштів батьківського комітету училища. Під час перевірки не виявлено порушень Закону України «про благодійництво та благодійні організації», Статуту БО «БФ «Профтехосвіта» та чинного законодавства.

 

 

 

Голова Наглядової ради Фонду Алла ПЕДОРЕНКО

Члени Наглядової ради Фонду: Олена КАЧКУР

Юлія КОВАЛЬЧУК

 

Повідомлення 16

про проведення Наглядовою радою Фонду

перевірки фінансово-господарської діяльності

БО «БФ «Профтехосвіта»

ДПТНЗ «Вінницьке МВПУ»

 

Членами Наглядової ради Фонду проведена перевірка фінансово-господарської діяльності цільового використання коштів БО «БФ «Профтехосвіта» ДПТНЗ «Вінницьке МВПУ» за період з 01.01.2023 по 31.03.2023 р.

За І квартал 2023 року на р/р БО «БФ «Профтехосвіта» надійшла благодійна допомога від юридичних та фізичних осіб у сумі 45319 грн.

Витрати за звітній період на товарно - матеріальні цінності (ТМЦ) для забезпечення освітнього процесу, які передані ДПТНЗ «ВМВПУ», склали 46134.80 грн і оприбутковані на склад училища відповідно до наказів.

Наглядовою радою Фонду проведено перевірку фінансово-господарської діяльності, цільового використання коштів БО «БФ «Профтехосвіта» та використання коштів батьківського комітету училища. Під час перевірки не виявлено порушень Закону України «про благодійництво та благодійні організації», Статуту БО «БФ «Профтехосвіта» та чинного законодавства.

 

 

 

Голова Наглядової ради Фонду Алла ПЕДОРЕНКО

Члени Наглядової ради Фонду: Олена КАЧКУР

Юлія КОВАЛЬЧУК

Повідомлення 15

про проведення Наглядовою радою Фонду

перевірки фінансово-господарської діяльності

 БО «БФ «Профтехосвіта»

та батьківського комітету ДПТНЗ «Вінницьке МВПУ»

 

Членами Наглядової ради Фонду, обраною згідно із загальними зборами, проведена перевірка фінансово-господарської діяльності цільового використання коштів БО «БФ «Профтехосвіта» та коштів батьківського комітету ДПТНЗ «Вінницьке МВПУ» за період з 01.07.2022 по 30.09.2022 р.

За ІІІ квартал 2022 року на р/р БО «БФ «Профтехосвіта» та батьківського комітету надійшла благодійна допомога від юридичних та фізичних осіб у сумі 137607,5 грн.

З них батьківським комітетом ДПТНЗ «Вінницьке МВПУ» навчальному закладу надана безповоротна благодійна допомога у сумі 74799,5 грн. Придбані товарні цінності на суму 74799,5 грн відповідно наказів по училищу оприбутковані та передані на склад навчального закладу.

Витрати за звітній період на товарно - матеріальні цінності (ТМЦ), які передані ДПТНЗ «ВМВПУ», склали 245472,38 грн і оприбутковані на склад училища відповідно до наказів.

За звітній період використовуючи кошти БО «БФ «Профтехосвіта» та батьківського комітету придбано меблі в кабінет № 222. Придбано технічні засоби для проведення дистанційної форми навчання (системні блоки, веб камери).

Наглядовою радою Фонду проведено перевірку фінансово-господарської діяльності, цільового використання коштів БО «БФ «Профтехосвіта» та використання коштів батьківського комітету училища. Під час перевірки не виявлено порушень Закону України «про благодійництво та благодійні організації», Статуту БО «БФ «Профтехосвіта» та чинного законодавства.

 

 

 

Голова Наглядової ради Фонду                                    Алла ПЕДОРЕНКО

Члени Наглядової ради Фонду:                                     Олена КАЧКУР

                                                                                   Юлія КОВАЛЬЧУК

Повідомлення 14

про проведення Наглядовою радою Фонду

перевірки фінансово-господарської діяльності

 БО «БФ «Профтехосвіта»

та батьківського комітету ДПТНЗ «Вінницьке МВПУ»

 

Членами Наглядової ради Фонду, обраною згідно із загальними зборами, проведена перевірка фінансово-господарської діяльності цільового використання коштів БО «БФ «Профтехосвіта» та коштів батьківського комітету ДПТНЗ «Вінницьке МВПУ» за період з 01.04.2022 по 30.06.2022 р.

За ІІ квартал 2022 року на р/р БО «БФ «Профтехосвіта» та батьківського комітету надійшла благодійна допомога від юридичних та фізичних осіб у сумі 316551,78 грн.

З них батьківським комітетом ДПТНЗ «Вінницьке МВПУ» навчальному закладу надана безповоротна благодійна допомога у сумі 65193,08 грн. Придбані товарні цінності на суму 65193,08 грн відповідно наказів по училищу оприбутковані та передані на склад навчального закладу.

Витрати за звітній період на товарно - матеріальні цінності (ТМЦ), які передані ДПТНЗ «ВМВПУ», склали 224837,5 грн і оприбутковані на склад училища відповідно до наказів.

За звітній період використовуючи кошти БО «БФ «Профтехосвіта» та батьківського комітету придбано частково меблі в кабінет № 222. Проведено ремонт у гуртожитку училища, навчальному корпусі, майстернях, лабораторіях, спортивній залі, актовій залі для підготовки освітнього закладу до нового навчального 2022-2023 року.

Наглядовою радою Фонду проведено перевірку фінансово-господарської діяльності, цільового використання коштів БО «БФ «Профтехосвіта» та використання коштів батьківського комітету училища. Під час перевірки не виявлено порушень Закону України «про благодійництво та благодійні організації», Статуту БО «БФ «Профтехосвіта» та чинного законодавства.

 

 

 

Голова Наглядової ради Фонду                                    Алла ПЕДОРЕНКО

Члени Наглядової ради Фонду:                                     Олена КАЧКУР

                                                                                   Юлія КОВАЛЬЧУК

Повідомлення 13

про проведення Наглядовою радою Фонду

перевірки фінансово-господарської діяльності

 БО «БФ «Профтехосвіта»

та батьківського комітету ДПТНЗ «Вінницьке МВПУ»

 

Членами Наглядової ради Фонду, обраною згідно із загальними зборами, проведена перевірка фінансово-господарської діяльності цільового використання коштів БО «БФ «Профтехосвіта» та коштів батьківського комітету ДПТНЗ «Вінницьке МВПУ» за період з 01.01.2022 по 31.03.2022 р.

За І квартал 2022 року на р/р БО «БФ «Профтехосвіта» та батьківського комітету надійшла благодійна допомога від юридичних та фізичних осіб у сумі 122330,43 грн.

З них батьківським комітетом ДПТНЗ «Вінницьке МВПУ» навчальному закладу надана безповоротна благодійна допомога у сумі 39768,14 грн. Придбані товарні цінності на суму 39768,14 грн відповідно наказів по училищу оприбутковані та передані на склад навчального закладу.

Витрати за звітній період на товарно - матеріальні цінності (ТМЦ), які передані ДПТНЗ «ВМВПУ», склали 129070,61 грн і оприбутковані на склад училища відповідно до наказів.

За звітній період використовуючи кошти БО «БФ «Профтехосвіта» та батьківського комітету училища розпочато ремонт кабінету № 222.

Наглядовою радою Фонду проведено перевірку фінансово-господарської діяльності, цільового використання коштів БО «БФ «Профтехосвіта» та використання коштів батьківського комітету училища. Під час перевірки не виявлено порушень Закону України «про благодійництво та благодійні організації», Статуту БО «БФ «Профтехосвіта» та чинного законодавства.

 

 

 

Голова Наглядової ради Фонду                                    Алла ПЕДОРЕНКО

Члени Наглядової ради Фонду:                                     Олена КАЧКУР

                                                                                   Юлія КОВАЛЬЧУК

Повідомлення 12

про проведення Наглядовою радою Фонду

перевірки фінансово-господарської діяльності

 БО «БФ «Профтехосвіта»

та батьківського комітету ДПТНЗ «Вінницьке МВПУ»

 

Членами Наглядової ради Фонду, обраною згідно із загальними зборами, проведена перевірка фінансово-господарської діяльності цільового використання коштів БО «БФ «Профтехосвіта» та коштів батьківського комітету ДПТНЗ «Вінницьке МВПУ» за період з 01.10.2021 по 31.12.2021 р.

За ІV квартал 2021 року на р/р БО «БФ «Профтехосвіта» та батьківського комітету надійшла благодійна допомога від юридичних та фізичних осіб у сумі 144164,57 грн.

З них батьківським комітетом ДПТНЗ «Вінницьке МВПУ» навчальному закладу надана безповоротна благодійна допомога у сумі 47406,14 грн. Придбані товарні цінності на суму 47406,14 грн відповідно наказів по училищу оприбутковані та передані на склад навчального закладу.

Витрати за звітній період на товарно - матеріальні цінності (ТМЦ), які передані ДПТНЗ «ВМВПУ», склали 643666,57 грн і оприбутковані на склад училища відповідно до наказів.

За звітній період використовуючи кошти БО «БФ «Профтехосвіта» та батьківського комітету училища придбано холодильник, матраси, умивальники в гуртожиток, засоби для прибирання освітнього корпусу та гуртожитку. Для забезпечення освітнього процесу придбано системні блоки, веб камери, ноутбуки.

Наглядовою радою Фонду проведено перевірку фінансово-господарської діяльності, цільового використання коштів БО «БФ «Профтехосвіта» та використання коштів батьківського комітету училища. Під час перевірки не виявлено порушень Закону України «про благодійництво та благодійні організації», Статуту БО «БФ «Профтехосвіта» та чинного законодавства.

 

 

 

Голова Наглядової ради Фонду                                    Алла ПЕДОРЕНКО

Члени Наглядової ради Фонду:                                     Олена КАЧКУР

                                                                                   Юлія КОВАЛЬЧУК

Повідомлення 11

про проведення Наглядовою радою Фонду

перевірки фінансово-господарської діяльності

 БО «БФ «Профтехосвіта»

та батьківського комітету ДПТНЗ «Вінницьке МВПУ»

 

Членами Наглядової ради Фонду, обраною згідно із загальними зборами, проведена перевірка фінансово-господарської діяльності цільового використання коштів БО «БФ «Профтехосвіта» та коштів батьківського комітету ДПТНЗ «Вінницьке МВПУ» за період з 01.07.2021 по 30.09.2021 р.

За ІІІ квартал 2021 року на р/р БО «БФ «Профтехосвіта» та батьківського комітету надійшла благодійна допомога від юридичних та фізичних осіб у сумі 181570,3 грн.

З них батьківським комітетом ДПТНЗ «Вінницьке МВПУ» навчальному закладу надана безповоротна благодійна допомога у сумі 15891,71 грн. Придбані товарні цінності на суму 15891,71 грн відповідно наказів по училищу оприбутковані та передані на склад навчального закладу.

Витрати за звітній період на товарно - матеріальні цінності (ТМЦ), які передані ДПТНЗ «ВМВПУ», склали 93726,7 грн і оприбутковані на склад училища відповідно до наказів.

За звітній період використовуючи кошти БО «БФ «Профтехосвіта» та батьківського комітету училища проведено ремонт кабінету № 303, придбано матраси та електричні конфорки в гуртожиток училища. Для забезпечення освітнього процесу придбано комп’ютер та телевізор в кабінет № 303.

Наглядовою радою Фонду проведено перевірку фінансово-господарської діяльності, цільового використання коштів БО «БФ «Профтехосвіта» та використання коштів батьківського комітету училища. Під час перевірки не виявлено порушень Закону України «про благодійництво та благодійні організації», Статуту БО «БФ «Профтехосвіта» та чинного законодавства.

 

 

 

Голова Наглядової ради Фонду                                     Алла ПЕДОРЕНКО

Члени Наглядової ради Фонду:                                     Олена КАЧКУР

                                                                                          Юлія КОВАЛЬЧУК

Повідомлення 10

про проведення Наглядовою радою Фонду

перевірки фінансово-господарської діяльності

 БО «БФ «Профтехосвіта»

та батьківського комітету ДПТНЗ «Вінницьке МВПУ»

 

Членами Наглядової ради Фонду, обраною згідно із загальними зборами, проведена перевірка фінансово-господарської діяльності цільового використання коштів БО «БФ «Профтехосвіта» та коштів батьківського комітету ДПТНЗ «Вінницьке МВПУ» за період з 01.01.2021 по 30.06.2021 р.

За І півріччя 2021 року на р/р БО «БФ «Профтехосвіта» та батьківського комітету надійшла благодійна допомога від юридичних та фізичних осіб у сумі 363052,19 грн.

З них батьківським комітетом ДПТНЗ «Вінницьке МВПУ» навчальному закладу надана безповоротна благодійна допомога у сумі 163186,14 грн. Придбані товарні цінності на суму 109686,14 грн відповідно наказів по училищу оприбутковані та передані на склад навчального закладу.

Витрати за звітній період на товарно-матеріальні цінності (ТМЦ), які передані ДПТНЗ «ВМВПУ», склали 151534,64 грн і оприбутковані на склад училища відповідно до наказів.

За звітній період використовуючи кошти БО «БФ «Профтехосвіта» та батьківського комітету училища проведено ремонт кабінету № 303, придбано меблі в кабінет № 301. Проведено благоустрій кімнати майстрів, ремонт у гуртожитку училища, навчальному корпусі, майстернях, лабораторіях, спортивній залі, актовій залі для підготовки освітнього закладу до нового навчального 2021-2022 року.

Наглядовою радою Фонду проведено перевірку фінансово-господарської діяльності, цільового використання коштів БО «БФ «Профтехосвіта» та використання коштів батьківського комітету училища. Під час перевірки не виявлено порушень Закону України «про благодійництво та благодійні організації», Статуту БО «БФ «Профтехосвіта» та чинного законодавства.

 

Голова Наглядової ради Фонду                                     Алла ПЕДОРЕНКО

Члени Наглядової ради Фонду:                                     Олена КАЧКУР

                                                                                   Юлія КОВАЛЬЧУК

 

Повідомлення 9

про проведення Наглядовою радою Фонду

перевірки фінансово-господарської діяльності

 БО «БФ «Профтехосвіта»

та батьківського комітету ДПТНЗ «Вінницьке МВПУ»

 

Членами Наглядової ради Фонду, обраною згідно із загальними зборами, проведена перевірка фінансово-господарської діяльності цільового використання коштів БО «БФ «Профтехосвіта» та коштів батьківського комітету ДПТНЗ «Вінницьке МВПУ» за період з 01.01.2021 по 31.03.2021 р.

У І кварталі 2021 року на р/р БО «БФ «Профтехосвіта» надійшла благодійна допомога від юридичних та фізичних осіб у сумі 65135 грн.

Витрати за звітній період на товарно - матеріальні цінності (ТМЦ), які передані ДПТНЗ «ВМВПУ», склали 8612,22 грн і оприбутковані на склад училища відповідно до наказів.

Батьківським комітетом ДПТНЗ «Вінницьке МВПУ» у І кварталі 2021 року навчальному закладу надана безповоротна благодійна допомога у сумі 78338 грн. Придбані товарні цінності на суму 78338 грн відповідно наказів по училищу оприбутковані та передані на склад навчального закладу.

За звітній період використовуючи кошти БО «БФ «Профтехосвіта» та батьківського комітету училища було придбано:

1 Для забезпечення навчально-виробничого процесу - 3594,04 грн.

2 Канцелярські товари у центр СІТ – 4152,56 грн.

3 Заміна фільтруючих елементів у водоочисній системі в буфеті – 865,62 грн

4 Меблі в гуртожиток – 9000 грн

5 Комп’ютерна та офісна техніка для забезпечення навчального процесу - 63540 грн

6 Матеріали, обладнання, інструмент для ремонту та обслуговування мережі водопостачання, водовідведення та електричної мережі – 5798 грн.

Наглядовою радою Фонду проведено перевірку фінансово-господарської діяльності, цільового використання коштів БО «БФ «Профтехосвіта» та використання коштів батьківського комітету училища. Під час перевірки не виявлено порушень Закону України «про благодійництво та благодійні організації», Статуту БО «БФ «Профтехосвіта» та чинного законодавства.

Голова Наглядової ради Фонду                                    А.М. Педоренко

Члени Наглядової ради Фонду:                                     О.І. Качкур

                                                                                   Ю.П. Ковальчук

 

Повідомлення 8

про проведення Наглядовою радою Фонду

перевірки фінансово-господарської діяльності

 БО «БФ «Профтехосвіта»

та батьківського комітету ДПТНЗ «Вінницьке МВПУ»

 

Членами Наглядової ради Фонду, обраною згідно із загальними зборами, проведена перевірка фінансово-господарської діяльності цільового використання коштів БО «БФ «Профтехосвіта» та коштів батьківського комітету ДПТНЗ «Вінницьке МВПУ» за період з 01.07.2020 по 31.12.2020 р.

За ІІ півріччя 2020 року на р/р БО «БФ «Профтехосвіта» та батьківського комітету надійшла благодійна допомога від юридичних та фізичних осіб у сумі 441901,30 грн.

З них батьківським комітетом ДПТНЗ «Вінницьке МВПУ» навчальному закладу надана безповоротна благодійна допомога у сумі 237299,10 грн. Придбані товарні цінності на суму 237299,10 грн відповідно наказів по училищу оприбутковані та передані на склад навчального закладу.

Витрати за звітній період на товарно - матеріальні цінності (ТМЦ), які передані ДПТНЗ «ВМВПУ», склали 504781,80 грн і оприбутковані на склад училища відповідно до наказів.

За звітній період використовуючи кошти БО «БФ «Профтехосвіта» та батьківського комітету училища проведено капітальний ремонт панелей та стін сходинкових маршів з 2 по 0,5 поверх майстерень. Для забезпечення освітнього процесу за І семестр 2020-2021 навчального року було придбано ТМЦ (ризограф, проектор, інтерактивна панель, принтер, аудиторна дошка, приладдя для фото лабораторії та інше). .

Наглядовою радою Фонду проведено перевірку фінансово-господарської діяльності, цільового використання коштів БО «БФ «Профтехосвіта» та використання коштів батьківського комітету училища. Під час перевірки не виявлено порушень Закону України «про благодійництво та благодійні організації», Статуту БО «БФ «Профтехосвіта» та чинного законодавства.

 

Голова Наглядової ради Фонду                                      Я.І. Соцька

Члени Наглядової ради Фонду:

                                                                        А.М. Педоренко

                                                                        Т.П. Пшонченко

Повідомлення 7

про проведення Наглядовою радою Фонду

перевірки фінансово-господарської діяльності

 БО «БФ «Профтехосвіта»

та батьківського комітету ДПТНЗ «Вінницьке МВПУ»

 

Членами Наглядової ради Фонду, обраною згідно із загальними зборами, проведена перевірка фінансово-господарської діяльності цільового використання коштів БО «БФ «Профтехосвіта» та коштів батьківського комітету ДПТНЗ «Вінницьке МВПУ» за період з 01.01.2020 по 01.07.2020 р.

За І півріччя 2020 року на р/р БО «БФ «Профтехосвіта» та батьківського комітету надійшла благодійна допомога від юридичних та фізичних осіб у сумі 242866,43 грн.

З них батьківським комітетом ДПТНЗ «Вінницьке МВПУ» навчальному закладу надана безповоротна благодійна допомога у сумі 72751,7 грн. Придбані товарні цінності на суму 17751,7 грн відповідно наказів по училищу оприбутковані та передані на склад навчального закладу.

Витрати за звітній період на товарно - матеріальні цінності (ТМЦ), які передані ДПТНЗ «ВМВПУ», склали 133063,5 грн і оприбутковані на склад училища відповідно до наказів.

За звітній період використовуючи кошти БО «БФ «Профтехосвіта» та батьківського комітету училища проведено капітальний ремонт переходу до майстерень. Проведено ремонт у гуртожитку училища, навчальному корпусі, майстернях, лабораторіях, спортивній залі, актовій залі для підготовки навчального закладу до нового навчального 2020-2021 року.

Наглядовою радою Фонду проведено перевірку фінансово-господарської діяльності, цільового використання коштів БО «БФ «Профтехосвіта» та використання коштів батьківського комітету училища. Під час перевірки не виявлено порушень Закону України «про благодійництво та благодійні організації», Статуту БО «БФ «Профтехосвіта» та чинного законодавства.

 

Голова Наглядової ради Фонду                                      Н.Ю. Коломійчук

Члени Наглядової ради Фонду:

                                                                                          А.М. Педоренко

                                                                                          В.М. Пішеніна

Повідомлення 6

про проведення Наглядовою радою Фонду

перевірки фінансово-господарської діяльності

 БО «БФ «Профтехосвіта»

та батьківського комітету ДПТНЗ «Вінницьке МВПУ»

 

Членами Наглядової ради Фонду, обраною згідно із загальними зборами, проведена перевірка фінансово-господарської діяльності цільового використання коштів БО «БФ «Профтехосвіта» та коштів батьківського комітету ДПТНЗ «Вінницьке МВПУ» за період з 01.01.2019 по 01.07.2019 р.

За І півріччя 2019 року на р/р БО «БФ «Профтехосвіта» та батьківського комітету надійшла благодійна допомога від юридичних та фізичних осіб у сумі 375374,75 грн.

З них батьківським комітетом ДПТНЗ «Вінницьке МВПУ» навчальному закладу надана безповоротна благодійна допомога у сумі 113101 грн. Придбані товарні цінності на суму 44801 грн відповідно наказів по училищу оприбутковані та передані на склад навчального закладу.

Витрати за звітній період на товарно - матеріальні цінності (ТМЦ), які передані ДПТНЗ «ВМВПУ», склали 295311,50 грн і оприбутковані на склад училища відповідно до наказів.

За звітній період використовуючи кошти БО «БФ «Профтехосвіта» та батьківського комітету училища проведено ремонт та облаштування новими меблями 4 кімнат у секції гуртожитку І поверху, а також душової, туалету, умивальників, проведена замін вікон та дверей у секції. Проведено ремонт училищних автомобілів «Мазда», «Газель». Проведено ремонт у гуртожитку училища, навчальному корпусі, майстернях, лабораторіях, спортивній залі, актовій залі для підготовки навчального закладу до нового навчального 2019-2020 року.

Наглядовою радою Фонду проведено перевірку фінансово-господарської діяльності, цільового використання коштів БО «БФ «Профтехосвіта» та використання коштів батьківського комітету училища. Під час перевірки не виявлено порушень Закону України «про благодійництво та благодійні організації», Статуту БО «БФ «Профтехосвіта» та чинного законодавства.

 

Голова Наглядової ради Фонду                                                Н.Ю. Коломійчук

Члени Наглядової ради Фонду:

                                                                                  А.М. Педоренко

                                                                                  В.М. Пішеніна

Повідомлення 5

про проведення Наглядовою радою Фонду,

щодо перевірки фінансово-господарської діяльності

 БО «БФ «Профтехосвіта»

та батьківського комітету ДПТНЗ «Вінницьке МВПУ»

Членами Наглядової ради Фонду, обраною згідно зі загальними зборами проведена перевірка фінансово-господарської діяльності цільового використання коштів БО «БФ «Профтехосвіта» та коштів батьківського комітету ДПТНЗ «Вінницьке МВПУ» за період з 01.07.2018 по 31.12.2018 р.

За IІ півріччя 2018 року на р/р БО «БФ «Профтехосвіта» та батьківського комітету надійшла благодійна допомога від юридичних та фізичних осіб у сумі 376481,44 грн.

Витрати за звітній період на товарно - матеріальні цінності (ТМЦ), які передані ДПТНЗ «ВМВПУ» склали 321692,12 грн і оприбутковані на склад училища відповідно наказів.

Батьківським комітетом ДПТНЗ «Вінницьке МВПУ» навчальному закладу надана безповоротна благодійна допомога на суму 92740 грн. ТМЦ, які придбані, оприбутковані та передані на склад навчальному закладу відповідно наказів по училищу складають на суму 92740 грн.

За звітній період проведено косметичний ремонт, заміну світильників у майстерні № 116, 117а. Придбано 16 персональних комп’ютерів для оновлення комп’ютерного парку. Придбано учнівські столи, стільці, меблі для кабінетів, майстерень, лабораторій, а також посуд, інвентар, обладнання для кухні лабораторії № 1, 2, тощо.

Наглядовою радою Фонду проведено перевірку фінансово-господарської діяльності, цільового використання коштів БО «БФ «Профтехосвіта» та використання коштів батьківського комітету училища. Під час перевірки не виявлено порушень Закону України «про благодійництво та благодійні організації», Статуту БО «БФ «Профтехосвіта» та чинного законодавства.

 

Голова Наглядової ради Фонду                                                Н.Ю. Коломійчук

Члени Наглядової ради Фонду:

                                                                                              А.М. Педоренко

                                                                                              В.М. Пішеніна


Повідомлення 4

про проведення Наглядовою радою Фонду,

щодо перевірки фінансово-господарської діяльності

 БО «БФ «Профтехосвіта»

та батьківського комітету ДПТНЗ «Вінницьке МВПУ»

 

Членами Наглядової ради Фонду, обраною згідно зі загальними зборами проведена перевірка фінансово-господарської діяльності цільового використання коштів БО «БФ «Профтехосвіта» та коштів батьківського комітету ДПТНЗ «Вінницьке МВПУ» за період з 01.01.2018 по 30.06.2018 р.

За І півріччя 2018 року на р/р БО «БФ «Профтехосвіта» та батьківського комітету надійшла благодійна допомога від юридичних та фізичних осіб у сумі 338965,25 грн.

Витрати за звітній період на товарно - матеріальні цінності (ТМЦ), які передані ДПТНЗ «ВМВПУ» склали 237890,20 грн і оприбутковані на склад училища відповідно наказів.

Батьківським комітетом ДПТНЗ «Вінницьке МВПУ» навчальному закладу надана безповоротна благодійна допомога на суму 49618,85 грн. ТМЦ, які придбані, оприбутковані та передані на склад навчальному закладу відповідно наказів по училищу складають на суму 49618,85 грн.

За звітній період закінчено ремонт в кабінеті №301, № 307 та в гуртожитку на 3 - 9 поверхах в туалетах на суму 220702,18 грн.

Наглядовою радою Фонду проведено перевірку фінансово-господарської діяльності, цільового використання коштів БО «БФ «Профтехосвіта» та використання коштів батьківського комітету училища. Під час перевірки не виявлено порушень Закону України «про благодійництво та благодійні організації», Статуту БО «БФ «Профтехосвіта» та чинного законодавства.

Голова Наглядової ради Фонду                                 Н.Ю. Коломійчук

Члени Наглядової ради Фонду:

                                                                           А.М. Педоренко

                                                                           В.М. Пішеніна


Повідомлення №3

про проведення Наглядовою радою Фонду,

щодо перевірки фінансово-господарської діяльності

 БО «БФ «Профтехосвіта»

та батьківського комітету ДПТНЗ «Вінницьке МВПУ»

 

Членами Наглядової ради Фонду, обраною згідно зі загальними зборами проведена перевірка фінансово-господарської діяльності цільового використання коштів БО «БФ «Профтехосвіта» та коштів батьківського комітету ДПТНЗ «Вінницьке МВПУ» за період з 01.01.2018 по 31.03.2018 р.

За І квартал 2018 року на р/р БО «БФ «Профтехосвіта» та батьківського комітету надійшла благодійна допомога від юридичних та фізичних осіб у сумі 159057,06 грн.

Витрати за звітній період на товарно - матеріальні цінності (ТМЦ), які передані ДПТНЗ «ВМВПУ» склали 121066,83 грн і оприбутковані на склад училища відповідно наказів.

Батьківським комітетом ДПТНЗ «Вінницьке МВПУ» навчальному закладу надана безповоротна благодійна допомога на суму 17975,00 грн. ТМЦ, які придбані, оприбутковані та передані на склад навчальному закладу відповідно наказів по училищу складають на суму 17975,00 грн.

За звітній період закінчено ремонт в кабінеті №301, розпочато ремонтні роботи  в кабінеті № 307 та в гуртожитку на 9, 8 поверхах в туалетах на суму 86695,24 грн.

Наглядовою радою Фонду проведено перевірку фінансово-господарської діяльності, цільового використання коштів БО «БФ «Профтехосвіта» та використання коштів батьківського комітету училища. Під час перевірки не виявлено порушень Закону України «про благодійництво та благодійні організації», Статуту БО «БФ «Профтехосвіта» та чинного законодавства.

Голова Наглядової ради Фонду                                 Н.Ю. Коломійчук

Члени Наглядової ради Фонду:

                                                                           А.М. Педоренко

                                                                           В.М. Пішеніна

 

 


Повідомлення №2

від 03 січня 2018 р.

про проведення Наглядовою радою Фонду, щодо перевірки фінансово-господарської діяльності БО «БФ «Профтехосвіта» та роботи батьківського комітету ДПТНЗ «Вінницьке МВПУ»

 

Членами Наглядової ради Фонду, обраною згідно зі загальними зборами проведена перевірка фінансово-господарської діяльності цільового використання коштів БО «БФ «Профтехосвіта» та коштів батьківського комітету ДПТНЗ «Вінницьке МВПУ» за період з 01.09.2017 по 31.12.2017 р.

За 4 місяці з вересня 2017 р. по грудень 2017 р. на Р/р БО «БФ «Профтехосвіта» та батьківського комітету надійшла благодійна допомога від юридичних та фізичних осіб у сумі 202568 грн.

Витрати за звітній період на товарно-матеріальні цінності (ТМЦ), які передані ДПТНЗ «Вінницьке МВПУ» склали 271400,30 грн. і оприбутковані на склад училища відповідно наказів.

З розрахункового рахунку БО «БФ «Профтехосвіта» за даний період були перераховані кошти на закупівлю товарів (ТМЦ) на суму 223983,27 грн.

 • Миючі засоби – 3734,62 грн.
 • Запчастини до училищної машини Газель – 10702 грн.
 • Електротовари в навчальний корпус та гуртожиток – 13864,67 грн.
 • Канцелярські товари – 2687,90 грн
 • Заміна вікон на енергозберігаючі в каб. 301 – 28368 грн.
 • Жалюзі в НПЦСІТ – 2121,60 грн.
 • Посуд та обладнання для методичної комісії «Кухар. Кондитер» - 10251 грн.
 • Комп’ютерна техніка та запчастини – 121826,80 грн.
 • Спортивні товари – 4954 грн.
 • ТМЦ – 25472,98 грн.

Батьківським комітетом ДПТНЗ «Вінницьке МВПУ» навчальному закладу надана безповоротна благодійна допомога на суму – 47417 грн.

За кошти батьківського комітету було придбано, відремонтовано, проведено обслуговування, виготовлено продукції, проведено косметичний ремонт, а саме:

 • Меблі у навчальні класи, лабораторії – 30800 грн. (стільці, парти).
 • Ремонт та обслуговування у класах, лабораторіях? техніки, обладнання, інструменту – 5824 грн.
 • Виготовлення продукції для проведення профорієнтаційної роботи в ЗОШ м. Вінниця та Вінницької області, прийняття участі у IX Міжнародній виставці «Інноватика в сучасній освіті», та VI міжнародній виставці освіти за кордоном «World Edu» - 5112 грн.
 • Проведення косметичного ремонту у класах, лабораторіях, майстернях училища – 1681 грн.
 • Посуд, інвентар для методичної комісії «Кухар. Кондитер» - 2637 грн.
 • Стінка під кубки, нагороди – фойє ІІ поверх навчального корпусу – 4000 грн.

Наглядовою радою Фонду проведено перевірку фінансово-господарської діяльності, цільового використання БО «БФ «Профтехосвіта»  та використання коштів батьківського комітету училища. Під час перевірки не виявлено порушень Закону України «Про благодійництво та благодійні організації», Статуту БО «БФ «Профтехосвіта» та чинного законодавства.

На підставі вище викладеного Наглядова рада Фонду пропонує визнати роботу БО «БФ «Профтехосвіта» за період з 01.09.2017 р. по 31.12.2017 р. як задовільну, і затвердити результати перевірки фінансово-господарської діяльності Фонду.

 

 

Голова Наглядової ради Фонду                                 Коломійчук Н.Ю.

Члени Наглядової ради Фонду:

                                                                                     А.М. Педоренко

                                                                                     В.М. Пішеніна

 


Повідомлення №1

про проведення Наглядовою радою Фонду,

щодо перевірки фінансово-господарської діяльності

 БО «БФ «Профтехосвіта»

та батьківського комітету ДПТНЗ «Вінницьке МВПУ»

 

Членами Наглядової ради Фонду, обраною згідно зі загальними зборами проведена перевірка фінансово-господарської діяльності цільового використання коштів БО «БФ «Профтехосвіта» та коштів батьківського комітету ДПТНЗ «Вінницьке МВПУ» за період з 01.09.2016 по 31.08.2017 р.

За 12 місяців, з вересня 2016 р. по серпень 2017 р. на р/р БО «БФ «Профтехосвіта» та батьківського комітету надійшла благодійна допомога від юридичних та фізичних осіб у сумі 577694,95 грн.

Витрати за звітній період на товарно - матеріальні цінності (ТМЦ), які передані ДПТНЗ «ВМВПУ» склали 521524,22 грн і оприбутковані на склад училища відповідно наказів.

Відповідно листа звернення про святкування дня обдарованої молоді від 14.04.2017 р. № 154/03-02 з р/р БО «БФ «Профтехосвіта» перераховано на р/р ДПТНЗ «Вінницьке МВПУ» 8000,00 грн.

Батьківським комітетом ДПТНЗ «Вінницьке МВПУ» навчальному закладу надана безповоротна благодійна допомога на суму 124652,00 грн. ТМЦ, які придбані, оприбутковані та передані на склад навчальному закладу відповідно наказів по училищу складають на суму 72822,41 грн.

За звітній період також проведено ремонт у кабінеті 204 (2 кімнати), 104, проведено ремонт та облаштовано на І поверсі навчального корпусу «Навчально-практичний центр сучасних інформаційних технологій» на суму 51829,59 грн.

Наглядовою радою Фонду проведено перевірку фінансово-господарської діяльності, цільового використання коштів БО «БФ «Профтехосвіта» та використання коштів батьківського комітету училища. Під час перевірки не виявлено порушень Закону України «про благодійництво та благодійні організації», Статуту БО «БФ «Профтехосвіта» та чинного законодавства.

На підставі вище викладеного Наглядова рада Фонду пропонує визнати роботу БО «БФ «Профтехосвіта» за 2016-2017 н.р., як задовільну, і затвердити результати перевірки фінансово-господарської діяльності Фонду.

 

Голова Наглядової ради Фонду                                 Н.Ю. Коломійчук

Члени Наглядової ради Фонду:

                                                                           А.М. Педоренко

                                                                           В.М. Пішеніна 

Довідка

Наглядової ради Фонду, щодо перевірки фінансово-господарської діяльності, цільового використання коштів БО БФ «Профтехосвіта» та коштів батьківського комітету ДПТНЗ «Вінницьке МВПУ» за період з 01.09.2016 по 27.01.2017 р.

За 5 місяців, з вересня 2016 р. по січень 2017 р. на Р/р БО БФ «Профтехосвіта» та батьківського комітету надійшло 368903,9 грн. благодійної допомоги від юридичних осіб. Відсоток банку за користування коштами Фонду 2125,44 грн. Всього дохід за звітній період 371029,3 грн. Витрати за звітній період 342609,29 грн., а саме:

 

 

Найменування

Сума, грн

Сан. Техніка

9090,22

Дошки настін. сухостир. магнітн. 90*120 ал рам /SKIPER

4200

Енергозберігаючі вікна

54770

Ел. арматура для ремонту електричних мереж

3319,77

Комп’ютерна техніка, клавіатура безпровідна, обслуговування ПК

174766

Періодичне видання: Статистичний щорічник Вінниччини

294

Для училищного автомобіля «Газель»: запчастини, масла та рідини

17940

Ремонт в каб. № 204

22339,74

Ремонт меблів

209,99

Збільшувальна світодіодна лампа

1320

Облаштування навісу у навчальному закладі (профнастил)

743

Інвентар для забезпечення уроків з фізичної культури

6350

Бухгалтерські книги, журнали з в/н

4302,5

Канцелярські товари, папір для видавничого центру, бланкова продукція на в/н

17271,17

Для роботи Телепресцентру (мікрофони - петлічки)

2171

Інвентар, обладнання для уроків

14290,9

Меблі, інвентар обладнання

600

Витрати для проведення позаурочних виховних заходів

550

Ремонт приладів та вимірювальної техніки

2550

Перереєстрація Статуту по БО "БФ "ПРОФТЕХОСВІТА"

148

Стенди Держ. символіки в кабінети

2145

Витратні матеріали для ремонту електроплит гуртож

3160

Послуги банку

78

Разом

342609,29

 

Всі матеріальні цінності, які придбані БО БФ «Профтехосвіта» та батьківським комітетом, передані на склад та оприбутковано згідно наказів по ДПТНЗ «Вінницьке МВПУ».

Залишок на Р/р БО БФ «Профтехосвіта» та коштів батьківського комітету ДПТНЗ «Вінницьке МВПУ» складає 32480,62 грн.

Наглядова рада Фонду провела перевірку фінансово-господарської діяльності, цільового використання коштів БО БФ «Профтехосвіта», та використання коштів батьківського комітету училища. Під час перевірки не виявлено порушень Закону України «про благодійництво та благодійні організації», Статуту БО БФ «Профтехосвіта» та чинного законодавства.

На підставі вище викладеного Наглядова рада Фонду пропонує роботу БО БФ «Профтехосвіта» оцінити, як задовільна і затвердити результати перевірки фінансово-господарської діяльності Фонду.

 

 

Голова Наглядової ради Фонду                                Коломійчук Н.Ю.                                                      

 

Члени Наглядової ради Фонду:

Педоренко А.М.          _______________

Пішеніна В.М.             _______________